ข่าวประกาศ

ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 29/7/2556 13:40
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 กพว-2547.pdf(90 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 2875 ครั้ง