ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวลรวม ฉ.2 - ฉ.10)
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 18/6/2556 11:28
 
ประมวลประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 10

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ ก.พ.อ.(รวม).pdf(2009 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 21975 ครั้ง