ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 6/6/2556 9:26
 
สาระสำคัญของประกาศ : แก้ไขการบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ 7.PDF(62 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 2835 ครั้ง