ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 2/4/2553 5:38
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 Ann01.zip(28 KB)

 ฉบับที่2-2550.pdf(369 KB)


ประกาศโดย:ณัฐพล
อ่านแล้ว 12037 ครั้ง