ข่าวประกาศ

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)
 แบบฟอร์ม 6/6/2556 9:44
 
แก้ไขตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ก.พ.อ.04(ใหม่).doc(145 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 6253 ครั้ง